ชีวิตวัฒนา

posted on 01 Apr 2011 13:33 by life-education
ได้รับเมล์มา(เช่นเคย) เป็นเรื่องของการดำรงชีพให้ยืนยาวว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างจากหนังสือชื่อ The Mistery of Longevity แปลเรียบเรียงโดย ดร.บุญเสริม บุญเจริญผล (ไม่รู้จักหรอกนะ)  สรุปไว้ว่า ชีวิตวัฒนา ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่  
    
          1. อายุยืน    
   
          2. มีความสุข แม้ว่าอายุมากแล้วก็มีความสุข และต้องสุขทั้งกายและใจ คือไม่ป่วย และไม่ทุกข์ใจ  มิใช่อายุยืน แต่อยู่อย่างทุกข์ทรมาน
         
แล้วทำอย่างไรให้เรามี "ชีวิตวัฒนา" ได้ล่ะ อ่านดูก็ง่าย ๆ แค่ 4 ประการ คือ
       1. จำกัดการกินการดื่มให้ถูกหลัก กินระวัง  ดื่มระวัง  อย่าตามใจปาก ถ้าเห็นว่าให้โทษก็อย่ากิน  ถ้าเห็นว่าให้คุณจึงกิน  ท้องว่างจึงกิน ท้องอิ่มอย่ากิน 

ปราชญ์ เอ๋า หยิง ยุคราชวงศ์หมิงกล่าวว่า คนกินมากจะเกิดทุกข์5ประการ คือ

   - ขี้บ่อย 
   - เยี่ยวบ่อย 
   -นอนทรมาน 
   - กายหนัก ลำบากแก่การขยับเขยื้อนร่างกาย  
   - อาหารไม่ย่อย ท้องอืด
       2. ฝึกการดำรงชีวิตประจำวันให้ถูกหลัก 

เคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งของการมีอายุยืน คือ ต้องมีหลักใช้ชีวิตประจำ วันที่แน่นอน ทำงานและพัก ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้

 นักปราชญ์กวนซี (ประมาณ 600 ปี ก่อนคศ.) บันทึกไว้ว่า “ การใช้ชีวิตประจำวันแบบสะเปะสะปะไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน ทำให้เหนื่อยล้าและอายุสั้น” 
       3. อย่าโหมเกินกำลัง
การหลีกเลี่ยงการหักโหมเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ทำให้อายุยืน  พึงหลีกเลี่ยงการหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจ  โดยเฉพาะเรื่องที่ปราชญ์จีนโบราณเตือนนักหนาคือ อย่าหักโหมทางเพศ  ตำราหลักแพทย์โบราณจีนกล่าวว่า  การมีเพศสัมพันธ์พร่ำเพรื่อไม่เลือกเวลาและเมื่อมึนเมา เป็นการทำลายพลังแห่งชีวิตซึ่งเก็บอยู่ที่ไตทำให้อายุสั้น

ไม่เพียงการหักโหมเรื่องเพศสัมพันธ์เท่านั้นที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  การหักโหมทำงานหนักเกินไป เช่น การแบกหาม  กีฬาที่แข่งขัน หรือเร่งร้อนแข่งกับเวลาเกินไป  พักผ่อนไม่พอ  ก็เป็นการหักโหมที่เป็นภัยต่อชีวิตเช่นกัน  และที่ร้ายคือ ผู้ที่ปล่อยตัวให้เกิดความเครียดมาก  จะเกิดโรคร้ายต่างๆตามมาเป็นแถว  อย่าลืมว่า ชีวิตต้องมีความสมดุล   จงขยันอย่างสบาย ๆ และสม่ำเเสมอจึงจะไม่เป็นการหักโหมต่อชีวิต

       4. รักษาจิตใจให้สงบ

1. จงมีความสงบใจอยู่เสมอ  อย่าเป็นคนสิ้นหวัง อย่าโลภ อย่าต้องการสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  อย่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องได้เรื่องเสีย  ถ้าความต้องการของเรามีน้อย  จิตใจก็จะมีสันติสุข  คนที่อยู่ในชนบทห่างไกลมีความต้องการน้อย  ชีวิตของพวกเขามีสันติสุขและอายุยืนยาว

2. จงมีจิตเมตตากรุณาอยู่เสมอ  คนมีจิตใจเมตตาจะมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น  ไม่คิดและไม่ทำร้ายผู้อื่น  เมื่อเขาจะทำอะไรเขาจะคิดอยู่เสมอว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้อื่น  คนประเภทนี้ย่อมมีความสุข มีสุขภาพดี และอายุยืนยาว

3. จงมีจิตเที่ยงตรงเสมอ  ต้องแยกความดีออกจากความชั่ว  ความถูกออกจากความผิดได้อย่างชัดเจน  การมีจิตเที่ยงตรงจะไม่ถูกกิเลสชักนำก่อความเดือดร้อนในจิตใจ  เขาจะไม่มีปัญหายุ่งยากและความวิตกกังวลเป็นเสี้ยนหนามชีวิต 

4. จงมีสติสัมปชัญญะเสมอ  คือปลุกความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใจลอย  ขยะความคิดก็จะไม่เกิดขึ้น เรื่องไม่สบายใจคิดซ้ำคิดซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้น  เหมือนแสงตะวันส่องมายังโลก ความมืดก็จะถูกขับออกไป

5. จงทำใจให้รื่นเริงเสมอ  อย่าเป็นคนอมทุกข์เก็บทุกข์ไว้ในใจ  ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดอยู่ในสถานการณ์ใด  ก็จงมีจิตใจรื่นเริงแจ่มใส  แต่ไม่ใช่หน้าเป็นทะเล้นรำคาญผู้อื่น  อย่าพูดหรือทำให้ผู้อื่นเสียใจ  

6. จงทำตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหลายเสมอ อย่าให้คนรอบข้างกลายเป็นศัตรู การทำตัวให้ผสมกลมกลืนมิได้หมายความว่าทำตัวให้ตกต่ำชั่วช้าไปตามคนรอบข้าง  เช่น คนโดยรอบเขาชอบดื่มเหล้า ชอบเล่นการพนัน เราก็ปรับตัวเอากับเขาด้วย  อย่างนี้เรียกว่าชั่วตามกัน  ไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืนที่ถูกต้อง เราต้องทำตัวให้ถูกต้องให้ดีท่ามกลางความชั่วทั้งหลาย  สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในความดีแม้จะอยู่ท่ามกลางความชั่ว

7. จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เสมอ  ไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือมีมาก  ได้เป็นน้อยหรือได้เป็นมาก  ก็จงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็น ซึ่งได้มาโดยชอบธรรม  หยัน ฟีไต นักปราชญ์โบราณของจีนกล่าวว่า “ถ้ามองไปข้างหน้าจะพบว่าเรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้ามองไปข้างหลัง เราจะรู้สึกพอใจว่าเราได้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตมามากมายแล้ว  จงใช้ชีวิตอย่างง่าย ๆ ข้าวต้มสักชาม เสื้อผ้าเล็กน้อยพอปิดกายไม่น่าเกลียด เท่านั้นก็พอแล้ว”   การรู้จักพอย่อมก่อให้เกิดความสุข
สนใจก็หารายละเอียดเพิ่มเติมนะ จาก "ชีวิตวัฒนา ปัญญาจีน"

Comment

Comment:

Tweet

Great post really interesting writing style.

#1 By buy articles (119.155.61.240) on 2011-05-18 16:49